HMAS Huon bắn ngư lôi

HMAS Huon bắn ngư lôi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

HMAS Huon bắn ngư lôi

Ở đây chúng ta thấy một quả ngư lôi 18in được bắn từ tàu khu trục HMS lớp River của Úc Huon, vào ngày 14 tháng 1 năm 1917 ở đâu đó trong Adriatic.


Xem video: Tàu ngầm Diesel-điện Dmitrov phóng ngư lôi tiêu, Tóm sống Kinh Hạm?